Voorwaarden Optocht


Algemeen

De optocht van praalwagens vormt een van de belangrijkste onderdelen van het feest. Om deel te nemen aan de optocht zijn onderstaande regels en wetenswaardigheden van belang.

Het thema van het feest en de optocht is 'Reizen'. Het gekozen onderwerp voor de wagen zal hiermee relatie moeten hebben.

Voor een goede organisatie gelden de volgende regels:

1) De wagen mag niet hoger zijn dan 4.00 meter i.v.m. de begroeiing langs de weg en eventuele aangebrachte straatversiering en verlichting. Ook mag de wagen niet breder zijn dan 3.5 meter i.v.m. doorgangen en straatmeubilair. Als lengte adviseren wij een maximum van 7 meter in acht te nemen in verband met het nemen van bochten.

2) Bij gebruik van harde materialen moet er minimaal ongeveer 30 cm ruimte zijn tussen de onderkant van de wagen en het wegdek, afhankelijk van de lengte van de wagen. Dit i.v.m. verkeersdrempels.

3) Indien er personen, als ondersteuning van de wagen, voor, achter of om de wagen lopen zal dit door de commissie als een geheel gezien worden en zullen de juryleden dit ook als een geheel jureren.

4) Reclame maken op de wagen is niet toegestaan.

5) Geld inzamelen op of rond de wagen (in de vorm van een 'zigeunerwagen' o.i.d.) is niet toegestaan. De organisatie zal, in overleg met de verschillende buurtverenigingen, hier zelf invulling aan geven.

Na de optocht zullen de praalwagens overdag op vrijdag, zaterdag en zondag op het feestterrein worden tentoongesteld, zodat het publiek ook nog een aantal dagen van uw werkstuk kan genieten.


Aansprakelijkheid en verzekeringen

De wagenbouw groep is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van personen die zich op of om de wagen bevinden.

De wagenbouw groep is ook zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de wagen tegen schade die ermee veroorzaakt kan worden. De verzekering van de wagen (als aanhanger van de tractor die hem trekt) moet geregeld worden via de verzekeraar van de tractor. Omdat een optocht afwijkt van de 'normale' landbouw werkzaamheden die met een tractor worden verricht, zal dit apart met de verzekeraar van de tractor moeten worden opgenomen. Bij de meeste verzekeraars volstaat het melden hiervan en zal een extra premie niet worden verlangd.


Overig

Mocht, door welke omstandigheid dan ook, de optocht niet door kunnen gaan, dan kan de Stichting School- en Volksfeest Dalerveen e.o. niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij zouden het liefs zien dat uw wagen voor 1 februari 2012 opgegeven wordt. Latere opgave is altijd in overleg mogelijk. Bij opgave verzoeken wij u om een beknopte beschrijving van uw wagen aan te leveren, zodat we deze tekst kunnen gebruiken voor o.a. het programmaboekje. De beschrijving kunt u mailen naar info@schoolfeestdalerveen.nl